Фирма "Катпринт-Й. Генов" гр.София е основана 1997 г. Тя се представлява и управлява от Йордан Маринов Генов завършил Софийски университет "Св.Климент Охридски", специалност математика.

Фирмата разработва приложен софтуер за автоматизация на различни видове бизнес. Oсновните софтуерни продукти са предназначени за счетоводство, складове, магазини, търгове.

k
a
t
p
r
i
n
t

"Катпринт" създава и софтуер по изисквания на клиента и изготвя интернет страници.

Основното предимство на фирмата на пазара е отговорността с която подхожда към продуктите, които създава. Фирмата осигурява постоянна поддръжка и се грижи за обучаването на клиентите.