.  Складове и магазини

Включва управление на складовите запаси от стоки и тяхното движение:

  • резервиране на стоки и контрол на плащането им
  • следене състоянието на взаимните разплащания с контрагентите
  • формиране на необходимите първични документи - проформи-фактури, фактури, складови разписки и т.н.
  • водене отчет на покупките и продажбите на стоки, паричните средства в касата, следене на взетите и дадени на консигнация стоки
  • формиране цените на стоките в различни валути, даване на разнообразна отчетна информация за движението на стоките и парите