"Катпринт - Й.Генов" ET

Офис

гр. София, ж.к.Хаджи Димитър, ул.Резбарска N 7

тел.: (02) 945 30 81

e-mail: katprint@b-trust.org

Йордан Генов - управител

gsm: 0888 50 94 13

map