.  Софтуер за поръчки на дограма

  • Програмата дава възможност за дефиниране на поръчки за дограма. Разпределението на дограмата се начертава, като се посочва каса, в нея могат да се разпределят прозорци, врати могат да се посочват разпределители. Потребителят има възможност да задава типа на профила(алуминий, PVC), както и неговия вид(три-камерeн, четири-камерeн, пет-камерeн).

Фиг.1 Екран за чертане

Фиг.2 Печат на поръчка

  • Въз основа на предварително дефинирана формула програмата изчислява цената на поръчката. Офертата може да бъде отпечатана в подходящ за клиента формат - съдържащ чертеж на поръчката, инфомация за материалите и цени.